Dostawa i montaż urządzeń technologicznych: stacji sprężonego powietrza oraz stacji magazynowania i dozowania podchlorynu sodu_Projekt RFIL

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ urządzenia technologiczne
Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 do SWZ - Opis parametrów technicznych
Zał. nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy dot. art. 125 ust.1
Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy
Zał. nr 5 do SWZ - Wzór umowy
2022.06.14_Wyjasnienie treści SWZ
2022.06.14_Zmiana treści SWZ + zmodyfikowany załącznik nr 5
2022.06.14_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2022.06.22_Wyjasnienie treści SWZ 2
2022.06.22 Zmiana treści SWZ 2 + zmodyfikowany załącznik nr 2
2022.06.22_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
2022.06.30_Informacja dotycząca kwoty sfinansowania zamówienia
2022.06.30_Informacja o unieważnieniu postępowania
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-06-30 14:14:25 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-30 14:14:19 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-30 14:14:19 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-30 10:11:37 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-30 10:11:33 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-30 10:11:33 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-22 13:35:28 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-22 13:35:28 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-22 13:35:07 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-22 13:35:05 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-22 13:35:05 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-22 13:34:35 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-22 13:34:34 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-22 13:34:34 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-14 13:46:29 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-14 13:46:27 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-14 13:46:27 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-14 13:46:05 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-14 13:46:01 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-14 13:46:01 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-14 13:45:15 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-14 13:45:13 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-14 13:45:13 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-07 10:45:01 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-07 10:45:00 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-07 10:45:00 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-07 10:44:43 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-07 10:44:42 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-07 10:44:42 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-07 10:44:25 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-07 10:44:23 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-07 10:44:23 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-07 10:44:09 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-07 10:44:08 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-07 10:44:08 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-07 10:43:51 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-07 10:43:50 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-07 10:43:50 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-07 10:43:26 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-07 10:43:19 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-07 10:43:19 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-07 10:42:35 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-07 10:42:30 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-07 10:42:30 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-06-07 10:41:07 Tomasz Szatanik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

391

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2022-06-07 10:41:07

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2022-06-07 10:41:07

Osoba wprowadzająca informację

Tomasz Szatanik