Przebudowa oraz rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku dawnej oczyszczalni ścieków i chloratorni na potrzeby zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w regionie śląskim (POWTÓRZONA PROCEDURA)

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ + zał. nr 1 - 5, nr 10
Zał. nr 6 do SWZ - Przedmiary robót
Zał. nr 7 do SWZ - Kosztorysy ślepe
Zał. nr 8 do SWZ - Projekt budowlano-wykonawczy
Zał. nr 9 do SWZ - STWIORy
ID postępowania miniPortal
Informacja o kwocie przeznaczenia na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-07-07 12:42:54 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-07-07 12:42:54 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-07-07 12:42:24 Joanna Przybyłowicz

Usunięcie załącznika

2022-07-07 12:41:03 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-07-07 12:41:03 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-21 13:35:36 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-21 13:35:36 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-21 11:08:35 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-21 11:08:35 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-21 10:38:07 Joanna Przybyłowicz

Usunięcie załącznika

2022-06-21 10:35:29 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-21 10:35:29 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-06 13:13:53 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-06 13:13:53 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-06 13:13:34 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-06 13:13:33 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-06 13:13:33 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-06 13:12:49 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-06 13:12:47 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-06 13:12:47 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-06 13:12:09 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-06 13:12:08 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-06 13:12:08 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-06 13:11:38 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-06 13:11:37 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-06 13:11:37 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-06 13:11:09 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-06 13:11:06 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-06 13:11:06 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-06 13:10:36 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-06 13:10:34 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-06 13:10:34 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-06 13:10:01 Joanna Przybyłowicz

Utworzenie

Liczba odwiedzin

443

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2022-06-06 13:10:01

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2022-06-06 13:10:01

Osoba wprowadzająca informację

Joanna Przybyłowicz