Wykonanie robót budowlanych: prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych wraz z montażem wyposażenia technologicznego – przebudowa i modernizacja Pawilonu 4 (POWTÓRZONA PROCEDURA)

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ + zał. nr 1 - 5, 10
Zał. nr 6 do SWZ - przedmiary
Zał. nr 7 do SWZ - Kosztorysy ślepe
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 1
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 2
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 3
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 4
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 5
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 6
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 7
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 8
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 9
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 10
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 11
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 12
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 13
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 14
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 15
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 16
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 17
Zał. nr 9 do SWZ - STWIORy
ID postępowania miniPortal
Zmiana treści SWZ
Zmiana treści SWZ nr 2 w zakresie terminu składania, otwarcia ofert i związania ofertą, a także zał. nr 1 - formularz ofertowy oraz zał. nr 10 - wzór umowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienie treści SWZ
Informacja o kwocie przeznaczenia na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-06-22 14:34:57 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-22 14:34:57 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-15 12:48:24 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-15 12:48:23 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-15 10:36:52 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-15 10:36:52 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-07 10:44:58 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-07 10:44:58 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-03 10:38:28 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-03 10:38:28 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-03 10:14:34 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-03 10:14:34 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-30 12:35:39 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-30 12:35:38 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:45:01 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:45:01 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:44:46 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:44:21 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:44:21 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:43:47 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:43:44 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:43:44 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:43:27 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:43:24 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:43:23 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:42:48 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:42:47 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:42:47 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:42:21 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:42:16 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:42:16 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:41:50 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:41:48 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:41:48 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:41:15 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:41:13 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:41:13 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:40:44 Joanna Przybyłowicz

Usunięcie załącznika

2022-05-27 11:40:32 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:40:29 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:40:29 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:40:02 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:40:00 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:40:00 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:39:26 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:39:24 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:39:24 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:38:59 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:38:55 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:38:55 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:38:37 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:38:32 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:38:32 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:37:22 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:37:17 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:37:17 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:36:52 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:36:44 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:36:44 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:36:18 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:36:11 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:36:11 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:35:44 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:35:40 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:35:40 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:35:12 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:35:10 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:35:10 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:34:49 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:34:48 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:34:48 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:34:29 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:34:27 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:34:27 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:34:00 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:33:24 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:33:24 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:32:46 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:32:44 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:32:44 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:32:03 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:32:00 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:32:00 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:31:35 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-27 11:31:31 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:31:31 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-27 11:28:50 Joanna Przybyłowicz

Utworzenie

Liczba odwiedzin

589

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2022-05-27 11:28:50

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2022-05-27 11:28:50

Osoba wprowadzająca informację

Joanna Przybyłowicz