Dostawa sprzętu i wyposażenia technologicznego dla Oddziału Pulmonologiczno-Onkologicznego z Chemioterapią Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ + zał. nr 1, 4-8
Zał. nr 2 (2.1 do 2.2) do SWZ
Zał. nr 3 do SWZ- Opis wymagań dla przedmiotu zamówienia
ID postępowania miniPortal
Wyjaśnienia treści SWZ
Zmiana treści SWZ w zakresie terminu składania, otwarcia, związania ofertą oraz w zakresie zał. nr 3 - zał. nr 7 - Drukarka
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia treści SWZ nr 2
Zmiana treści SWZ nr 2 w tym w zakresie terminu składania, otwarcia ofert oraz zał. nr 3 dotyczącego zał. 8 - Dozownik mydła w płynie ABS, zał. 9 - Pojemnik na papier toaletowy ABS, zał. 11 - Dozownik płynu dezynfekcyjnego ABS) i zał. nr 7 - wzór umowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
Zmiana treści SWZ nr 3, zał. nr 3 - zał. nr 1 Zestaw komputerowy typu AIO
Informacja o kwocie przeznaczenia na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 1
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-07-26 10:45:53 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-07-26 10:45:53 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-30 10:38:34 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-30 10:38:34 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-08 13:44:39 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-08 13:44:39 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-08 11:36:16 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-08 11:36:16 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-01 14:29:04 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-01 14:29:04 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-01 14:07:09 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-01 14:07:09 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-01 12:34:04 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-01 12:34:04 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-01 12:29:30 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-01 12:29:30 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-31 14:00:46 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-31 14:00:46 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-31 13:46:39 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-31 13:46:39 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-31 10:53:49 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-31 10:53:49 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-31 10:52:19 Joanna Przybyłowicz

Usunięcie załącznika

2022-05-31 10:50:43 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-31 10:50:43 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-25 14:45:19 Anna Dudek

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-25 14:45:17 Anna Dudek

Dodanie załącznika

2022-05-25 14:45:17 Anna Dudek

Dodanie załącznika

2022-05-25 14:43:32 Anna Dudek

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-25 14:43:30 Anna Dudek

Dodanie załącznika

2022-05-25 14:43:30 Anna Dudek

Dodanie załącznika

2022-05-25 14:41:25 Anna Dudek

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-25 14:41:23 Anna Dudek

Dodanie załącznika

2022-05-25 14:41:23 Anna Dudek

Dodanie załącznika

2022-05-25 14:40:38 Anna Dudek

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-25 14:40:36 Anna Dudek

Dodanie załącznika

2022-05-25 14:40:36 Anna Dudek

Dodanie załącznika

2022-05-25 14:39:53 Anna Dudek

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-25 14:39:51 Anna Dudek

Dodanie załącznika

2022-05-25 14:39:51 Anna Dudek

Dodanie załącznika

2022-05-25 14:38:27 Anna Dudek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

377

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2022-05-25 14:38:27

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2022-05-25 14:38:27

Osoba wprowadzająca informację

Anna Dudek