Dostawa sprzętu medycznego na realizację przedsięwzięcia pn. Zwiększenie dostępności placówki podstawowej opieki zdrowotnej w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ + zał. nr 1 - 5
ID postępowania miniPortal
Wyjaśnienia treści SWZ
Zmiana treści SWZ terminu składania, otwarcia ofert, terminu związania ofertą i zał. nr 2 - Pakiet nr 10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o kwocie przeznaczenia na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Poprawna Informacja z otwrcia ofert po sprostowaniu informacji w zakresie Pakietu nr 1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 5, nr 10, nr 12
Sprostowanie do Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 5, nr 10, nr 12 zamieszczonego w dniu 06.06.2020 r.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-06-13 09:56:50 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-13 09:56:49 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-06 13:21:14 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-06 13:21:14 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-30 17:14:03 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-30 17:14:03 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-30 14:51:09 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-30 14:51:09 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-30 11:14:06 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-30 11:14:06 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-24 15:48:35 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-24 15:48:35 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-24 15:38:14 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-24 15:38:14 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-24 15:05:35 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-24 15:05:35 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-19 16:24:46 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-19 16:24:46 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-19 16:24:28 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-19 16:24:26 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-19 16:24:26 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-19 16:24:01 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-19 16:23:56 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-19 16:23:56 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-19 16:22:50 Joanna Przybyłowicz

Utworzenie

Liczba odwiedzin

830

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2022-05-19 16:22:50

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2022-05-19 16:22:50

Osoba wprowadzająca informację

Joanna Przybyłowicz