Wykonanie robót budowlanych: prac instalacyjnych oraz niezbędnych prac ogólnobudowlanych w ramach projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja instalacji tlenowej w związku z COVID-19”

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ + zał. nr 1-5, zał. nr 10
zał. nr 6 Przedmiary robót
zał. nr 7 Projekt wykonawczy
zał. nr 8 STWIOR
zał. nr 9 Kosztorysy ślepe
ID postępowania miniPortal
Wyjaśnienia treści SWZ
Wyjaśnienia treści SWZ nr 2
Zmiana treści SWZ w zakresie terminu składania, otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SWZ nr 2 w zakresie terminu składania, otwarcia ofert, terminu związania ofertą i zał. nr 10 - wzoru umowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
Informacja o kwocie przeznaczenia na sfinansowanie zamówienia
Informacja zamieszczana na stronie internetowej po otwarciu ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-07-07 12:00:06 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-07-07 12:00:06 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-02 11:21:59 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-02 11:21:59 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-02 09:35:02 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-06-02 09:35:02 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-30 13:21:56 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-30 13:21:56 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-30 13:16:00 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-30 13:16:00 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-26 14:07:36 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-26 14:07:36 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-26 13:45:31 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-26 13:45:31 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-26 13:25:01 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-26 13:25:01 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-20 09:41:07 Anna Dudek

Dodanie załącznika

2022-05-20 09:41:07 Anna Dudek

Dodanie załącznika

2022-05-10 12:35:10 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-10 12:35:10 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-10 12:34:52 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-10 12:34:50 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-10 12:34:50 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-10 12:34:32 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-10 12:34:30 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-10 12:34:30 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-10 12:34:16 Joanna Przybyłowicz

Usunięcie załącznika

2022-05-10 12:34:08 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-10 12:34:01 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-10 12:34:01 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-10 12:33:49 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-10 12:33:47 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-10 12:33:47 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-10 12:33:33 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-10 12:33:31 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-10 12:33:31 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-10 12:33:05 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-10 12:33:03 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-10 12:33:03 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-10 12:32:28 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-10 12:32:24 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-10 12:32:24 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-10 12:29:48 Joanna Przybyłowicz

Utworzenie

Liczba odwiedzin

563

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2022-05-10 12:29:48

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2022-05-10 12:29:48

Osoba wprowadzająca informację

Joanna Przybyłowicz