Przebudowa oraz rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku dawnej oczyszczalni ścieków i chloratorni na potrzeby zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w regionie śląskim - POWTÓRZONA PROCEDURA

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ + zał. nr 1 - 5, 10
Zał. nr 6 do SWZ - Przedmiary robót
Zał. nr 7 do SWZ - Kosztorysy ślepe
Zał. nr 8 do SWZ - Projekt budowlano-wykonawczy
Zał. nr 9 do SWZ - STWIORy
ID postępowania miniPortal
Informacja o kwocie przeznaczenia na sfinansowanie zamówienia
Informacja zamieszczana na stronie internetowej po otwarciu ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-05-30 18:43:56 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-30 18:43:56 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-20 12:01:39 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-20 12:01:39 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-20 09:37:34 Anna Dudek

Dodanie załącznika

2022-05-20 09:37:34 Anna Dudek

Dodanie załącznika

2022-05-05 13:44:19 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-05 13:44:19 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-05 13:43:45 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-05 13:43:43 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-05 13:43:43 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-05 13:43:21 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-05 13:43:18 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-05 13:43:17 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-05 13:42:47 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-05 13:42:44 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-05 13:42:44 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-05 13:42:12 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-05 13:42:10 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-05 13:42:10 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-05 13:41:31 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-05 13:40:23 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-05 13:40:23 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-05 13:39:51 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-05 13:39:46 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-05 13:39:46 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-05-05 13:38:48 Joanna Przybyłowicz

Utworzenie

Liczba odwiedzin

484

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2022-05-05 13:38:48

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2022-05-05 13:38:48

Osoba wprowadzająca informację

Joanna Przybyłowicz