Wykonanie robót budowlanych: prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych wraz z montażem wyposażenia technologicznego – przebudowa i modernizacja Pawilonu 4

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ + zał. nr 1 - nr 5, nr 10
Zał. nr 6 do SWZ Przedmiary robót
Zał. nr 7 do SWZ Kosztorysy ślepe
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 1
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 2
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 3
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 4
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 5
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 6
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 7
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 8
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 9
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 10
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 11
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 12
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 13
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 14
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 15
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 16
Zał. nr 8 do SWZ dokumentacja projektowa cz. 17
Zał. nr 9 do SWZ - STWIORy
ID postępowania miniPortal
Wyjaśnienia treści SWZ
Zmiana treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sprostowanie zmiany treści SWZ
Zmiana treści SWZ nr II w zakresie zał. nr 2, zał. nr 10 do SWZ, terminu składania, otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr II
Informacja o kwocie przeznaczenia na sfinansowanie zamówienia
Informacja zamieszczana na stronie internetowej po otwarciu ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-04-29 14:05:23 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-29 14:05:23 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-27 11:39:50 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-27 11:39:50 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-27 10:10:51 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-27 10:10:51 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-22 10:35:17 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-22 10:35:17 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-22 10:28:59 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-22 10:28:59 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-22 09:54:49 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-22 09:54:49 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-21 11:31:15 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-21 11:31:15 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-21 11:24:52 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-21 11:24:52 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-19 14:22:57 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-19 14:22:56 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:05:43 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:05:43 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:05:21 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 15:05:19 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:05:19 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:04:25 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 15:04:20 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:04:20 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:04:00 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 15:03:57 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:03:57 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:03:41 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 15:03:38 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:03:37 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:03:13 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 15:03:11 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:03:11 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:02:44 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 15:02:40 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:02:40 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:02:20 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 15:02:18 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:02:18 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:01:42 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 15:01:38 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:01:38 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:01:14 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 15:01:12 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:01:12 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:00:52 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 15:00:48 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:00:48 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:00:31 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 15:00:29 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:00:29 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:00:08 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 15:00:06 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 15:00:06 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 14:59:51 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 14:59:47 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 14:59:47 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 14:59:26 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 14:59:24 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 14:59:24 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 14:59:01 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 14:58:56 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 14:58:56 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 14:58:26 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 14:58:25 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 14:58:25 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 14:58:03 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 14:57:59 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 14:57:59 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 14:57:40 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 14:57:38 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 14:57:38 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 14:55:02 Joanna Przybyłowicz

Usunięcie załącznika

2022-04-05 14:54:57 Joanna Przybyłowicz

Usunięcie załącznika

2022-04-05 14:54:53 Joanna Przybyłowicz

Usunięcie załącznika

2022-04-05 14:54:50 Joanna Przybyłowicz

Usunięcie załącznika

2022-04-05 14:47:00 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 14:46:56 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 14:46:56 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 14:06:14 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 14:06:09 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 14:06:08 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 14:05:34 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 14:05:33 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 14:05:33 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 14:05:11 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 14:05:08 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 14:05:08 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 13:44:09 Joanna Przybyłowicz

Usunięcie załącznika

2022-04-05 13:44:01 Joanna Przybyłowicz

Usunięcie załącznika

2022-04-05 13:42:13 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 13:42:13 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 13:35:46 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 13:32:46 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 13:32:44 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 13:32:44 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 13:32:03 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 13:32:01 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 13:32:01 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 13:31:19 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 13:31:15 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 13:31:15 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 13:30:31 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-05 13:30:28 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 13:30:28 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-05 13:29:34 Joanna Przybyłowicz

Utworzenie

Liczba odwiedzin

777

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2022-04-05 13:29:34

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2022-04-05 13:29:34

Osoba wprowadzająca informację

Joanna Przybyłowicz