Przebudowa oraz rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku dawnej oczyszczalni ścieków i chloratorni na potrzeby zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w regionie śląskim

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ + zał. nr 1-5, zał. nr 10
Zał. nr 6 do SWZ - Przedmiary robót
Zał. nr 7 do SWZ - Kosztorysy ślepe
Zał. nr 8 do SWZ - Projekt budowlano-wykonawczy
Zał. nr 9 do SWZ - STWIORy
ID postępowania miniPortal
Wyjaśnienia treści SWZ
Informacja o kwocie przeznaczenia na sfinansowanie zamówienia
Informacja zamieszczana na stronie internetowej po otwarciu ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-04-29 13:59:05 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-29 13:59:05 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-20 14:38:03 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-20 14:38:03 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-20 14:37:32 Joanna Przybyłowicz

Usunięcie załącznika

2022-04-20 14:35:27 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-20 14:35:27 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-20 09:39:02 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-20 09:39:02 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-13 12:04:48 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-13 12:04:48 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-01 14:29:52 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-01 14:29:52 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-01 14:29:33 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-01 14:29:31 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-01 14:29:31 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-01 14:29:05 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-01 14:29:01 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-01 14:29:01 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-01 14:28:18 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-01 14:28:16 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-01 14:28:16 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-01 14:27:51 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-01 14:27:47 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-01 14:27:47 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-01 14:27:12 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-01 14:27:06 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-01 14:27:06 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-01 14:26:34 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-01 14:26:27 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-01 14:26:27 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-04-01 14:25:27 Joanna Przybyłowicz

Utworzenie

Liczba odwiedzin

876

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2022-04-01 14:25:27

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2022-04-01 14:25:27

Osoba wprowadzająca informację

Joanna Przybyłowicz