Świadczenie usługi utrzymania, konserwacji i pielęgnacji zieleni oraz wykonywanie nasadzeń, drzew i krzewów na terenach zewnętrznych Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ + zał. nr 1 - 6
ID postępowania miniPortal
Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej w treści SWZ_2022.03.14
Informacja o kwocie przeznaczenia na sfinansowanie zamówienia
Informacja zamieszczana na stronie internetowej po otwarciu ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-03-22 13:40:54 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-03-22 13:40:54 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-03-22 11:28:05 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-03-22 11:28:05 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-03-22 10:10:18 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-03-22 10:10:18 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-03-14 11:19:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2022-03-14 11:19:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-03-14 11:19:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-03-09 14:05:27 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-03-09 14:05:27 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-03-09 14:04:25 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-03-09 14:04:25 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-03-09 14:02:19 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2022-03-09 14:02:07 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-03-09 14:02:07 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-03-09 14:01:18 Joanna Przybyłowicz

Utworzenie

Liczba odwiedzin

374

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2022-03-09 14:01:18

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2022-03-09 14:01:18

Osoba wprowadzająca informację

Joanna Przybyłowicz