Dostawa odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ + zał. 1 -5
ID postępowania miniPortal
Wyjaśnienia treści SWZ
Zmiana treści SWZ terminu składania,otwarcia ofert, związania ofertą i zał. nr 2 w zakresie Pakietu nr 11,17,18,19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SWZ nr 2 dot. zmiany terminu skladania, otwarcia ofert, terminu związania ofertą, zał. nr 2 w zakresie Pakietu nr 16, 17, 19 - dodane pozycje asortymentowe
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
Informacja o kwocie przeznaczenia na sfinansowanie zamówienia
Informacja zamieszczana na stronie internetowej po otwarciu ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 1, nr 14, nr 20, nr 21, nr 22
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-12-08 11:31:46 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-12-08 11:31:46 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-18 14:35:54 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-18 14:35:54 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-18 10:06:01 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-18 10:06:00 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-10 14:38:48 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-10 14:38:48 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-10 14:33:44 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-10 14:33:44 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-09 14:39:52 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-09 14:39:52 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-09 14:31:41 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-09 14:31:41 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-09 14:27:15 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2021-11-09 14:22:06 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-09 14:22:05 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-09 14:18:05 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-09 14:18:05 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-04 14:55:19 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-04 14:55:19 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-04 14:54:53 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2021-11-04 14:54:44 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-04 14:54:44 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-04 14:54:05 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2021-11-04 14:53:30 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-04 14:53:30 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-11-04 14:51:51 Joanna Przybyłowicz

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3267

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2021-11-04 14:51:51

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2021-11-04 14:51:51

Osoba wprowadzająca informację

Joanna Przybyłowicz