Dostawa wideobronchoskopu ultrasonograficznego (EBUS) dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach realizacji zadania pn. "Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca"

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ + zał. nr 1 - 6
ID postępowania miniPortal
Informacja o kwocie przeznaczenia na sfinansowanie zamówienia
Informacja zamieszczana na stronie internetowej po otwarciu ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-10-19 14:23:43 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-10-19 14:23:43 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-10-15 11:36:48 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-10-15 11:36:47 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-10-15 09:10:36 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-10-15 09:10:36 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-10-07 12:10:13 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-10-07 12:10:13 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-10-07 12:09:26 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2021-10-07 12:09:24 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-10-07 12:09:24 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-10-07 12:08:52 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2021-10-07 12:08:40 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-10-07 12:08:40 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-10-07 12:07:31 Joanna Przybyłowicz

Edycja

2021-10-07 12:05:34 Joanna Przybyłowicz

Aktywacja

2021-10-07 12:01:26 Joanna Przybyłowicz

Utworzenie

Liczba odwiedzin

507

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2021-10-07 12:01:26

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2021-10-07 12:01:26

Osoba wprowadzająca informację

Joanna Przybyłowicz