Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach realizacji zadania pn. "Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca"

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ + zał. nr 1 - 6
ID postępowania miniPortal
Wyjaśnienia treści SWZ
Zmiana treści SWZ w zakresie zał. nr 2 oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o kwocie przeznaczenia na sfinansowanie zamówienia
Informacja zamieszczana na stronie internetowej po otwarciu ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 5
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-10-01 13:50:51 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-10-01 13:50:51 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-28 11:41:06 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-28 11:41:06 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-28 11:35:18 Joanna Przybyłowicz

Usunięcie załącznika

2021-09-28 11:32:13 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-28 11:32:13 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-28 09:04:13 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-28 09:04:13 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-22 11:38:15 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-22 11:38:15 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-22 11:20:11 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-22 11:20:11 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-21 14:38:58 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-21 14:38:58 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-21 14:38:23 Joanna Przybyłowicz

Usunięcie załącznika

2021-09-21 14:34:02 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-21 14:34:01 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-16 15:21:50 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-16 15:21:50 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-16 15:20:52 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-16 15:20:52 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-16 15:19:42 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-16 15:19:42 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-16 15:18:27 Joanna Przybyłowicz

Utworzenie

Liczba odwiedzin

681

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2021-09-16 15:18:27

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2021-09-16 15:18:27

Osoba wprowadzająca informację

Joanna Przybyłowicz