Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do hodowli oraz oceny lekowrażliwości prątków gruźlicy oraz aparatu do monitorowania posiewów dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Ogłoszenie o zmówieniu
SWZ + zał od 1 do 6
ID postępowania miniPortal
Wyjaśnienia treści SWZ
Zmiana treści SWZ w zakresie zał. nr 2 - formularz asortymentowo-ilościowo-wartościowy
Informacja o kwocie przeznaczenia na sfinansownaie zamówienia
Informacja zamieszczana na stronie internetowej po otwarciu ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-09-14 13:12:14 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-14 13:12:14 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-14 13:10:17 Joanna Przybyłowicz

Usunięcie załącznika

2021-09-14 12:52:10 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-14 12:52:10 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-10 12:05:53 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-10 12:05:53 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-10 10:07:11 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-10 10:07:11 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-07 10:57:18 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-07 10:57:18 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-07 10:54:54 Joanna Przybyłowicz

Usunięcie załącznika

2021-09-07 10:53:24 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-07 10:53:16 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-07 10:53:16 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-02 11:46:44 Joanna Przybyłowicz

Usunięcie załącznika

2021-09-02 11:44:42 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-02 11:44:42 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-02 11:43:39 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-02 11:43:35 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-02 11:43:35 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-02 11:42:59 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-02 11:42:51 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-02 11:42:51 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-02 11:41:37 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-02 11:41:37 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-09-02 11:40:55 Joanna Przybyłowicz

Utworzenie

Liczba odwiedzin

760

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2021-09-02 11:40:55

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2021-09-02 11:40:55

Osoba wprowadzająca informację

Joanna Przybyłowicz