Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w zabytkowym kompleksie parkowym zlokalizowanym przy ul. Juliana Fałata w Bystrej_Powtórzona procedura

2021.08.19_Ogłoszenie o zamówieniu
2021.08.18_SWZ
2021.08.18_Zał.1_Wzor formularza ofertowego
2021.08.18_Zał.2_Wzor oświadczenia Wykonawcy_dot. art. 125 ust.1
2021.08.18_Zał.3_Wzor oświadczenia Podmiotu Trzeciego_dot. art. 125 ust.1
2021.08.18_Zał.4_Wzor formularza_wykaz robót
2021.08.18_Zał.5_Przedmiar robót tężnia
2021.08.18_Zał.6.1_Projekt tężnia architektura technologia i zagosp teren
2021.08.18_Zał.6.2_Projekt tężnia instalacja elektryczna tężnia
2021.08.18_Zał.6.3_Projekt tężnia instalacja elektryczna toaleta
2021.08.18_Zał.6.4_Projekt tężnia instalacja sanitarna toaleta
2021.08.18_Zał.7_STWIOR tężnia
2021.08.18_Zał.8_Wzor umowy
2021.08.18_Zał.9_Wzor oświadczenia dot art. 462 ust. 3
2021.08.31_Wyjasnienie treści SWZ
2021.09.03_Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
2021.09.03_Informacje zamieszczane na stronie internetowej po otwarciu ofert
2021.09.07_Zawiadomienie o wyborze oferty
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-09-07 14:21:42 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-09-07 14:21:42 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-09-03 11:29:54 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-09-03 11:29:54 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-09-03 11:27:04 Tomasz Szatanik

Usunięcie załącznika

2021-09-03 11:26:08 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-09-03 11:26:08 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-09-03 10:07:38 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-09-03 10:07:38 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-31 13:09:36 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-31 13:09:36 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:09:56 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-19 14:09:53 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:09:53 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:09:43 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-19 14:09:41 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:09:41 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:09:24 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-19 14:09:22 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:09:22 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:09:09 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-19 14:09:07 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:09:07 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:08:53 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-19 14:08:42 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:08:42 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:05:56 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-19 14:05:51 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:05:51 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:05:37 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-19 14:05:28 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:05:28 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:05:00 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-19 14:04:59 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:04:59 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:04:37 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-19 14:04:35 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:04:35 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:04:13 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-19 14:04:11 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:04:11 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:04:00 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-19 14:03:58 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:03:58 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:03:47 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-19 14:03:46 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:03:46 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:03:36 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-19 14:03:33 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:03:33 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:03:18 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-19 14:03:17 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:03:17 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2021-08-19 14:02:05 Tomasz Szatanik

Edycja

2021-08-19 14:01:40 Tomasz Szatanik

Edycja

2021-08-19 14:01:14 Tomasz Szatanik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

628

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2021-08-19 14:01:14

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2021-08-19 14:01:14

Osoba wprowadzająca informację

Tomasz Szatanik