Świadczenie usługi odbioru, wywozu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytwarzanych przez CPiT w Bystrej

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
zał. nr 1 formularz oferty
zał. nr 1 formularz oferty
zał. nr 2 oświadczenie Wkonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
zał. nr 2 oświadczenie Wkonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
zał. nr 3 projekt umowy
ID postępowania miniPortal
Wyjaśnienia treści SWZ
Zmiana treści SWZ - projekt umowy
Zmiana treści SWZ nr 2 - projekt umowy
Wyjaśnienia treści SWZ nr 2
Zmiana treści SWZ nr 3 w zakresie zał. nr 1, zał. nr 3 oraz zmiany terminu skladania i otwarcia ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o kwocie przeznaczenia na sfinansownaie zamówienia
Informacja zamieszczana na stronie internetowej po otwarciu ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-08-31 14:09:07 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-08-31 14:09:07 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-08-25 11:17:18 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-08-25 11:17:18 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-08-25 10:11:29 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-08-25 10:11:28 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-08-19 11:13:52 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-08-19 11:13:52 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-08-19 10:57:16 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-08-19 10:57:16 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-08-19 10:52:45 Joanna Przybyłowicz

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-19 10:52:12 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-08-19 10:52:12 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-08-17 13:38:56 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-08-17 13:38:56 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-08-17 10:39:37 Joanna Przybyłowicz

Usunięcie załącznika

2021-08-17 10:38:23 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-08-17 10:38:23 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-08-17 10:36:51 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-08-17 10:36:34 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-08-17 10:36:34 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2021-08-10 10:51:13 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2021-08-10 10:49:46 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-10 10:49:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-08-10 10:49:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-08-10 10:49:03 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-10 10:48:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-08-10 10:48:59 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-08-10 10:48:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-10 10:48:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-08-10 10:48:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-08-10 10:47:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-10 10:47:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-08-10 10:47:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-08-10 10:46:49 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-10 10:46:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-08-10 10:46:46 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-08-10 10:45:20 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-10 10:45:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-08-10 10:45:17 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-08-10 10:44:01 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-10 10:43:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-08-10 10:43:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-08-10 10:43:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-10 10:43:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-08-10 10:43:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-08-10 10:42:39 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2021-08-10 10:42:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-08-10 10:41:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-08-10 10:41:26 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-08-10 10:40:27 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

552

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2021-08-10 10:40:27

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2021-08-10 10:40:27

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak