Dostawa materiałów biurowych na potrzeby CPiTw Bystrej_2021.06.29

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załącznik nr 1 _Formularz ofertowy
Załacznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy _art.125 ust. 1
Załacznik nr 4_Oświadczenie Podmiotu _art. 125 ust. 1
Załącznik nr 5_ Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 6_Wzór umowy
Zmiana tręści SWZ_2021.07.06
Zmodyfikowany załacznik nr 2_formularz asortymentowo-cenowy
Zmiana treści swz_2021.07.07
Zmodyfikowany załacznik nr 2_formularz asortymentowo-cenowy_2021.07.07
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert_2021.07.07
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2021.07.07
Zmina treści SWZ_2021.07.08
Zmodyfikowany załacznik nr 1_formularz ofertowy_2021.07.08
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ_2021.07.09
Skan etykiet_2021.07.09
Zmodyfikowany załacznik nr 2_formularz asortymentowo-cenowy_2021.07.09
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia_2021.07.13
Informacja zamieszczona na stronie po otwarciu ofert_2021.07.14
Uzupełnienie do Informacji zamieszczanej na stronie internetowej prowadzonego postępowania po otwarciu ofert_2021.07.15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2021.07.30
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-07-30 09:25:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-30 09:25:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-30 09:25:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-15 10:57:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-15 10:57:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-15 10:57:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-14 10:46:35 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-14 10:46:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-14 10:46:34 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-13 10:11:47 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-13 10:11:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-13 10:11:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-09 14:51:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-09 14:51:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-09 14:51:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-09 14:51:02 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-09 14:51:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-09 14:51:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-09 14:50:29 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-09 14:50:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-09 14:50:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-08 14:09:50 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-08 14:09:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-08 14:09:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-08 14:08:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-08 14:08:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-08 14:08:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-07 12:31:45 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-07 12:31:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-07 12:31:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-07 12:22:47 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2021-07-07 12:21:43 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-07 12:21:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-07 12:21:42 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-07 12:21:06 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-07 12:21:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-07 12:21:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-07 12:18:00 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-07 12:17:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-07 12:17:54 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-07 12:15:46 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-07 12:15:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-07 12:15:45 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-05 13:50:41 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-05 13:50:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-05 13:50:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-05 13:49:16 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-05 13:49:14 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-07-05 13:49:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-06-29 16:40:33 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-29 16:40:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-06-29 16:40:32 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-06-29 16:40:03 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-29 16:40:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-06-29 16:40:01 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-06-29 16:39:18 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-29 16:39:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-06-29 16:39:16 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-06-29 16:38:14 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-29 16:38:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-06-29 16:38:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-06-29 16:37:38 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-29 16:37:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-06-29 16:37:36 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-06-29 16:36:15 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-29 16:36:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-06-29 16:36:13 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-06-29 16:35:07 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-29 16:35:06 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-06-29 16:35:05 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-06-29 16:34:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-29 16:34:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-06-29 16:34:38 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-06-29 16:34:19 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2021-06-29 16:34:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-29 16:34:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-06-29 16:34:07 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2021-06-29 16:33:19 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

781

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2021-06-29 16:33:19

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2021-06-29 16:33:19

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak