Zamówienia klasyczne równe lub przekraczające 130 tys. zł