Dostawa strzykawek dwuczęściowych sterylnych oraz wężyków do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej -Oznaczenie sprawy 32/Dz.ZPI/380/MAS/4/2022

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Załacznik nr 3_Oświadczenie Wykonawcy
Załacznik nr 4_Oświadczenie o wyrob. med.
Załącznik nr 5_Wzór umowy
Identyfikator postępowania
Wyjaśnienie treści SWZ_1
Wyjaśnienie treści SWZ_2
Wyjaśnienie treści SWZ_3
Zmodyfikowany załącznik nr 1_Formularz ofertowy_wersja edytowalna
Zmodyfikowany Załącznik nr 1_Formularz ofertowy_Wersja pdf
Wyjasnienie i zmiana treści SWZ w zakresie zapisów SWZ; zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiany terminu związania ofertą
Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia_2022.09.01
Informacja umieszczona na stronie interentowej po otwaciu ofert_2022.09.01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2022.09.02
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-09-02 14:02:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2022-09-02 14:02:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-09-02 14:02:10 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-09-01 11:33:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2022-09-01 11:33:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-09-01 11:33:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-09-01 10:05:58 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2022-09-01 10:05:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-09-01 10:05:57 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-29 10:29:40 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2022-08-29 10:29:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-29 10:29:39 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-29 10:28:59 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2022-08-29 10:28:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-29 10:28:58 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-26 14:54:28 Danuta Kacprzak

Usunięcie załącznika

2022-08-26 14:53:23 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2022-08-26 14:53:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-26 14:53:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-26 14:53:22 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-26 14:53:21 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-26 14:52:21 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2022-08-26 14:52:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-26 14:52:20 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-26 14:50:52 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2022-08-26 14:50:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-26 14:50:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-25 14:24:09 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2022-08-25 14:24:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-25 14:24:08 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-24 11:41:42 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2022-08-24 11:41:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-24 11:41:40 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-22 15:35:19 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2022-08-22 15:35:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-22 15:35:18 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-22 15:34:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2022-08-22 15:34:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-22 15:34:49 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-22 15:34:26 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2022-08-22 15:34:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-22 15:34:25 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-22 15:33:51 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2022-08-22 15:33:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-22 15:33:50 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-22 15:33:28 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2022-08-22 15:33:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-22 15:33:27 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-22 15:33:12 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2022-08-22 15:33:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-22 15:33:11 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-22 15:32:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-22 15:32:56 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2022-08-22 15:32:56 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-22 15:32:39 Danuta Kacprzak

Zmiana nazwy załącznika

2022-08-22 15:32:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-22 15:32:37 Danuta Kacprzak

Dodanie załącznika

2022-08-22 15:32:17 Danuta Kacprzak

Edycja

2022-08-22 15:31:54 Danuta Kacprzak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

470

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2022-08-22 15:31:54

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2022-08-22 15:31:54

Osoba wprowadzająca informację

Danuta Kacprzak