Dostawa i montaż urządzeń technologicznych: stacji sprężonego powietrza oraz stacji magazynowania i dozowania podchlorynu sodu_Projekt RFIL (POWTÓRZONA PROCEDURA)_oznaczenie sprawy: 25/Dz.ZPI/380/14/2022

2022.07.06_Ogłoszenie o zamówieniu
2022.07.05_SWZ urządzenia technologiczne
2022.07.05_Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
2022.07.05_Zał. nr 2 do SWZ - Opis parametrów technicznych
2022.07.05_Zał. nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy dot. art. 125 ust.1
2022.07.05_Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy
2022.07.05_Zał. nr 5 do SWZ - Wzór umowy
2022.07.12_Wyjasnienie treści SWZ
Informacja o kwocie przeznaczenia na sfinansowanie zamówienia
2022.07.15_Informacja z otwarcia ofert
Sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-07-29 13:41:13 Anna Dudek

Zmiana nazwy załącznika

2022-07-29 13:41:09 Anna Dudek

Dodanie załącznika

2022-07-29 13:41:09 Anna Dudek

Dodanie załącznika

2022-07-29 10:24:12 Anna Dudek

Zmiana nazwy załącznika

2022-07-29 10:24:11 Anna Dudek

Dodanie załącznika

2022-07-29 10:24:11 Anna Dudek

Dodanie załącznika

2022-07-15 11:59:04 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2022-07-15 11:59:01 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-07-15 11:59:01 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-07-15 10:22:47 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-07-15 10:22:47 Joanna Przybyłowicz

Dodanie załącznika

2022-07-12 13:27:07 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2022-07-12 13:27:04 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-07-12 13:27:04 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-07-06 14:24:19 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-07-06 14:24:19 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-07-06 14:23:51 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2022-07-06 14:23:50 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-07-06 14:23:50 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-07-06 14:23:34 Tomasz Szatanik

Edycja

2022-07-06 14:23:30 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2022-07-06 14:23:29 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-07-06 14:23:29 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-07-06 14:23:17 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2022-07-06 14:23:16 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-07-06 14:23:16 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-07-06 14:22:52 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2022-07-06 14:22:51 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-07-06 14:22:51 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-07-06 14:22:39 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2022-07-06 14:22:38 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-07-06 14:22:38 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-07-06 14:22:24 Tomasz Szatanik

Zmiana nazwy załącznika

2022-07-06 14:22:21 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-07-06 14:22:21 Tomasz Szatanik

Dodanie załącznika

2022-07-06 14:21:14 Tomasz Szatanik

Edycja

2022-07-06 14:20:03 Tomasz Szatanik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

285

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2022-07-06 14:20:03

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2022-07-06 14:20:03

Osoba wprowadzająca informację

Tomasz Szatanik